Odafigyelést és szakértelmet kívánnak a METÁR-ra benyújtott pályázatok

napelem-eromuegyseg

Elindult az új REPowerEU pályázat! Válassza az EU-SOLAR-t!

A METÁR megújuló támogatási rendszer a hazai alternatív villamosenergia-termelés egyik meghatározó eleme, melynek keretében a magyar kormány immáron másodszor biztosít jelentős forrást a zöld- és barnamezős beruházások megvalósítására. Már az első METÁR-tender tapasztalatai is azt mutatták, hogy a pályázati dokumentáció megfelelő összeállítása és a megújulóenergia-szektor alapos ismerete sok esetben gondot okozott a pályázóknak. Mindezért nélkülözhetetlennek mondható a szakértői segítség igénybevétele!

A PÁLYÁZATOK KÖZEL 30%-A ÉRVÉNYTELEN VOLT 2019-ben!

A hazai klímacélok elérésével összhangban a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) nemrégiben meghirdette a második METÁR-tendert, melynek elsődleges célja továbbra is a megújuló energiaforrások általi villamosenergia-termelés támogatása volt. A 2019-ben benyújtott pályázatok közel 30%-a volt érvénytelen, ami nagy hiányosságokat fedett fel a pályázók felkészültségében. Mindezért az idei pályázat sikeressége érdekében erősen javasolt a napelemes-piac szakértőinek a bevonása a pályázók részéről.

A 2020-as pályázat keretében összesen 800 millió Ft éves támogatást osztanak ki újonnan megtermelt 390 GWh/év villamosenergia-mennyiség után. A tenderen úgynevezett zöld prémium típusú támogatás nyerhető el a hálózatba betáplált villamos energiára után, ahol is a pályázók a kezdő évre vonatkozó támogatott árra (Ft/kWh) tesznek ajánlatot a kialakítani kívánt napelemes erőmű névleges teljesítményének deklarálása mellett. A pályázatokat 2020. szeptember 15. és október 15. között lehet benyújtani. A pályázattal kapcsolatos részleteket az MEKH honlapján közzétett részletes kiírási dokumentáció tartalmazza.

MILYEN HIBÁK FORDULTAK ELŐ LEGGYAKRABBAN?

Ahogy említettük is az első METÁR-tenderen benyújtott összesen 168 pályázata közül mintegy 30%-a érvénytelennek lett minősítve. Ennek hátterében valamilyen tartalmi vagy formai hiányosság állt. A 2019-es tender tapasztalatai alapján a pályázatok a legtöbb esetben a következők miatt kerültek elutasításra:

 • ajánlati biztosíték hiba,
 • határidőn túl beérkezett pályázat,
 • nem megfelelő elosztói dokumentum,
 • MEKH felé fennálló tartozás,
 • bontási dokumentum hiba,
 • valótlan barnamezős nyilatkozat,
 • visszavont pályázat,
 • teljesítménykorlát túllépése.

Image removed.

A felmerült hibák azonosításával az idei év pályázóinak az alábbi területekre érdemes különös figyelmet fordítaniuk:

 • Az ajánlati biztosítéknak meg kell felelnie a benchmark beruházási összeg, illetve már meglévő erőművek felújítása esetén a felújítási/fejlesztési összeg 1,5%-ának. Az ajánlati biztosíték bankgarancia formájában nyújtandó, az ehhez szükséges sablonokat a kiírási dokumentációja tartalmazza.
 • Jelentős felújítás vagy fejlesztés esetében a pályázathoz feltétlenül csatolandó a műszaki és gazdasági megvalósíthatósági tanulmány. A dokumentum kötelező tartalmi elemeinek leírását a kiírási dokumentáció tartalmazza.
 • A pályázat érvénytelennek minősül, amennyiben az több ajánlati árat tartalmaz. Az ajánlati ár csak a titkosított bontási dokumentumban tüntethető fel. A titkosítását a kiírási dokumentáció szerint kell biztosítani.
 • Barnamezős beruházás bizonyítandó annak besorolási jellege.
 • Az értékelési bizottság kiszűri az azonos telephelyre tervezett, valamint az összeszámítás alapján a 49,99 MW-ot meghaladó névleges teljesítményű erőműegységeket. Vagyis az összeszámítási szabály alapján összevontan kell kezelni azokat az erőműegységeket, amelyek hálózati csatlakozási pontja vagy kapcsolódási pontjai 1 km-en belül található.
 • A kisebb névleges teljesítményű (0,3-0,99 MW) erőművek esetén az éves támogatási korlát 333 millió Ft-ról 200 millió Ft-ra, a kiosztható támogatott villamosenergia-mennyisége 66 GWh/év-ről 40 GWh/évre csökkent.
 • A nagyobb erőműegységek esetén a névleges teljesítmény felső korlátja 20 MW-ról 49,99 MW-re nőtt. Az éves támogatási korlát 667 millió Ft-ról 600 millió Ft-ra, a kiosztható támogatott villamosenergia mennyisége pedig 134 GWh/évről 350 GWh/évre nőtt.
 • Az azonos tulajdonoshoz tartozó pályázók által maximálisan elnyerhető támogatott villamosenergia mennyisége a nagyobb kategóriában 50 GWh/évról 175 GWh/évre emelkedett.
 • A benyújtható ajánlati ár legmagasabb értéke 26,70 forint/kWh.

Tekintse meg az EU-Solar Zrt. ajánlatát amelyben egy napelemes kiserőmű esettanulmányon keresztül, üzleti tervvel és személyes konzultációval kívánja segíteni a jobb pályázati és gazdasági eredmények elérését.