Napelemes pályázati lehetőségek KKV-k számára

napelem-palyazat

Még nem maradt le a Napenergia Plusz Programról. Válassza az EU-SOLAR-t!

Számos cég bajba került most a koronavírus járvány miatt, és nagy problémát jelent számukra az üzemeltetési költségek kifizetése is. Egy napelemes rendszer azonban ezekben a szűkös időkben is megoldást jelenthet, hisz ki tudja váltani a vállalkozás teljes energiaigényét is. Ehhez ráadásul most több pályázati lehetőség is rendelkezésre áll. A következőkben ezeket a pályázati lehetőségeket vesszük sorra.

NAPELEMES RENDSZER TELEPÍTÉSÉNEK TÁMOGATÁSA MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOKNAK

Kiírás kódszáma: GINOP-4.1.3-19 Rendelkezésre álló forrás: 23,92 milliárd Ft Támogatott tevékenység: 5-15 kW-os napelemes rendszerek kialakítása Támogatás mértéke: 1-3 millió Ft Támogatási intenzitás: 100% - a 200.000Ft/kWp értékhatárig, az azt meghaladó érték esetében önerőre van szükség Pályázatok benyújtási határideje: 2019. június 17. 10.00 órától 2020. szeptember 30. 12.00 óráig (a benyújtás jelenleg átmenetileg fel van függesztve, vélhetően 2020. júniusában újranyitásra kerül) Pályázati feltételek: Azon vállalkozások pályázhatnak, amelyek:

 • mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülnek,
 • rendelkeznek legalább egy lezárt (beszámolóval alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel,
 • fejlesztendő székhelyén/telephelyén/fióktelepén bejelentett teljes munkaidős létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző 12 hónapban minimum 1 fő volt.

Pályázók köre: gazdálkodási formakód szerint:

 1. 113 Korlátolt felelősségű társaság
 2. 114 Részvénytársaság•
 3. 129 Egyéb szövetkezet
 4. 116 Közkereseti társaság
 5. 117 Betéti társaság
 6. 226 Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe
 7. 572 Nonprofit korlátolt felelősségű társaság
 8. 573 Nonprofit részvénytársaság
 9. 575 Nonprofit közkereseti társaság
 10. 576 Nonprofit betéti társaság

jogi forma szerint:

 1. kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok
MEGÚJULÓ ENERGIA HASZNÁLATÁT, ENERGIAHATÉKONYSÁG NÖVELÉSÉT CÉLZÓ ÉPÜLETENERGETIKAI FEJLESZTÉSEK TÁMOGATÁSA

Kiírás kódszáma: GINOP-4.1.4-19 Rendelkezésre álló forrás: 20,42 milliárd Ft (amihez a nagy érdeklődésre való tekintettel további összeget csoportosítanak át) Támogatás mértéke: 3-100 millió Ft Támogatási intenzitás: 55% Pályázatok benyújtási határideje: 2019. november 11. 9.00 órától 2020. szeptember 15. 10.00 óráig Támogatott tevékenység:

 • NapkollektorosrendszertelepítéseafejlesztésbenérintettépületHMVigényénekrészbeni, vagy teljes kielégítése céljából, és/vagy fűtésrásegítésre és/vagy hűtésre,
 • Brikett, pellet, faapríték, faelgázosító kazánrendszer kiépítése a fejlesztésben érintett épület fűtési és HMV igényének részbeni vagy teljes kielégítése céljából,
 • Napelemes rendszer telepítése hálózati villamosenergia-termelés céljából, kizárólag a fejlesztésben érintett épület és az abban folyó gazdasági-termelési folyamatok villamosenergia-ellátásához,
 • Hőszivattyú rendszerek alkalmazása fűtésre és/vagy hűtésre és/vagy használati melegvíz- termelésre és/vagy fűtésrásegítésre,
 • Az épületek hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése,
 • Épületek fűtési, hűtési és használati melegvíz-rendszereinek korszerűsítése ,
 • Meglévő beltéri világítási rendszerek energiatakarékos átalakítása,

Pályázati feltételek: Azon vállalkozások pályázhatnak, amelyek:

 • rendelkeznek legalább egy lezárt (beszámolóval/SZJA bevallással alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel,
 • éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt,
 • Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, szövetkezetek, egyéni vállalkozók, egyéni cégek vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei.

Pályázók köre: gazdálkodási formakód szerint:

 1. 113 Korlátolt felelősségű társaság
 2. 114 Részvénytársaság
 3. 129 Egyéb szövetkezet
 4. 116 Közkereseti társaság
 5. 117 Betéti társaság
 6. 226 Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe
 7. 228 Egyéni cég
 8. 231 Egyéni vállalkozók
 9. 572 Nonprofit korlátolt felelősségű társaság
 10. 573 Nonprofit részvénytársaság
 11. 575 Nonprofit közkereseti társaság
 12. 576 Nonprofit betéti társaság

jogi forma szerint:

 1. kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok;
 2. SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók, egyéni cégek.
Image removed.
A MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK MODERN ÜZLETI ÉS TERMELÉSI KIHÍVÁSOKHOZ VALÓ ALKALMAZKODÁSÁT SEGÍTŐ FEJLESZTÉSEK TÁMOGATÁSA

Kiírás kódszáma: GINOP-1.2.8-20 Rendelkezésre álló forrás: 33,3 milliárd Ft Támogatás mértéke: 5-153,5 millió Ft – melynek mértéke az 2020. áprilisában foglalkoztatottak számától függ Támogatási intenzitás: 70% visszatérítendő támogatás, amely akár 100%-ban átfordítható vissza nem térítendő támogatássá a megszabott eredményességi mutatók teljesítésével. Pályázatok benyújtási határideje: 2020. május 29. 9:00-tól 2020. november 2. 12:00-ig Támogatott tevékenység:

 • Új eszközök, gépek beszerzésére – a projektösszköltség minimum 20%-a
 • Információs technológia-fejlesztésre – a projektösszköltség maximum 50%-a
 • Gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések megvalósítására – a projektösszköltség maximum 20%-a,
 • Infrastrukturális és ingatlan beruházásra (bővítés, átalakítás, korszerűsítés) – a projektösszköltség maximum 50%-a,
 • Tanácsadási szolgáltatások igénybevétele – a projektösszköltség maximum 20%-a,
 • Képzések megvalósítása – a projektösszköltség maximum 20%-a,
 • Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása (pl.: napelemes rendszer) – a projektösszköltség maximum 50%-a,
 • Ingatlan bérlés és forgóeszköz vásárlásra – maximum a projektösszköltség 10%-a.

Pályázati feltételek: Azon vállalkozások pályázhatnak, amelyek:

 • rendelkeznek legalább egy lezárt (beszámoló), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel,
 • átlagos statisztikai állományi létszáma 2020. április hónapra vonatkozóan minimum 5 fő volt,
 • Magyarországon székhellyel rendelkező egyszeres könyvvitelt vezető gazdálkodók vagy kettős könyvvitelt vezető vállalkozások, szövetkezetek, egyéni cégek vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezetek vagy kettős könyvvitelt vezető vállalkozások fióktelepei.

Pályázók köre: Gazdálkodási formakód szerint:

 1. 113 Korlátolt felelősségű társaság
 2. 114 Részvénytársaság
 3. 116 Közkereseti társaság
 4. 117 Betéti társaság
 5. 121 Szociális szövetkezet
 6. 124 Agrárgazdasági szövetkezet
 7. 129 Egyéb szövetkezet
 8. 131 Ügyvédi iroda
 9. 141 Európai részvénytársaság (SE)
 10. 142 Európai szövetkezet (SCE)
 11. 226 Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe
 12. 228 Egyéni cég
 13. 231 Egyéni vállalkozó

Jogi forma szerint:

 1. egyszeres könyvvitelt vezető gazdálkodók, kettős könyvvitelt vezető vállalkozások, egyéni cégek
 2. szövetkezetek.
ENERGIAHATÉKONYSÁG NÖVELÉSÉT, MEGÚJULÓ ENERGIA HASZNÁLATÁT CÉLZÓ ÉPÜLETENERGETIKAI FEJLESZTÉSEK TÁMOGATÁSA

Kiírás kódszáma: GINOP-4.1.5-20 Rendelkezésre álló forrás: 4 milliárd Ft Támogatható tevékenységek: napelemes rendszer kialakítása Pályázat meghirdetésének tervezett kezdete: 2020.június További részletek egyelőre nem ismertek!

SAJÁT VILLAMOSENERGIA-FOGYASZTÁS KIVÁLTÁSÁT CÉLZÓ NAPELEMES RENDSZEREK

Kiírás kódszáma: GINOP-4.1.6-20 Rendelkezésre álló forrás: 4 milliárd Ft Támogatható tevékenységek: napelemes rendszer kialakítása Pályázat meghirdetésének tervezett kezdete: 2020.június További részletek egyelőre nem ismertek! Összefoglalva bőségesen rendelkezésre fog állni napelemes támogatási lehetőség a jövőben is minden típusú KKV számára. A kivitelezésen túl a pályázatírásban is segítségére tud állni az EU-Solar Zrt.!