Védjük meg a felszín alatti vizeket – a szennyezés negyedéért a háztartások a felelősek

vízszennyezés

3 MILLIÓ forint maximum visszatérítés napelemre. Kérjen ingyenes ajánlatot!

A globális környezeti problémák kezelése, a klímaváltozás lassítása mindannyiunk érdeke, amelyhez összefogásra és együttműködésre van szükség. A vízkészletek csökkenése, minőségük megóvása megkerülhetetlen feladat, amelyben az egyéni cselekvésnek is kiemelt szerepe van, mivel az ember által okozott vízszennyezésekért negyedrészben a háztartások felelősek – hívta fel a figyelmet cikkében a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal a Víz Világnapjához kapcsolódóan.

Az 1992-es ENSZ Közgyűlés által létrehozott Víz Világnapja (március 22.) célja, hogy ráirányítsa figyelmünket az édesvíz fontosságára és az édesvízi források védelmére. Az idei év hivatalos jelmondata: „Felszín alatti vizeink – A láthatatlan láthatóvá tétele”, amely azt üzeni, hogy a felszín alatti vizek feltárása, megóvása és fenntartható felhasználása nélkülözhetetlen jelentőségű a növekvő népesség szükségleteinek kielégítésében, az éghajlatváltozáshoz történő megfelelő alkalmazkodásban.

A Föld felszínének háromnegyed részét borító víznek csak egy része használható az emberiség számára. A felszín alatti víz alkotja a világ legnagyobb édesvíztartalékát, ez teszi ki a rendelkezésre álló édesvíz több mint 97 százalékát.

Magyarország az ivóvízkészleteit tekintve nagyon jó adottságokkal rendelkezik. Felszín alatti vízkészletünk – amely hazánk ivóvízellátásának 95 százalékát teszi ki – mennyiségét, környezeti és használati értékét tekintve európai viszonylatban is kiemelkedő jelentőségű. A MEKH az éves műszaki adatbekéréseit 2019-ben átalakította és különös hangsúlyt fektet az ország ivóvízforrásainak vizsgálatára és arra, hogy az egyes víziközmű-szolgáltatók pontosan milyen mértékben használják a vízbázisokat.

A bekért adatok alapján a Magyarországra jellemző víztermelési típusok az alábbiak szerint csoportosíthatók:

1., Felszín alatti vízkivétel: rétegvíz, karsztvíz, parti szűrésű víz, talajvíz.
2., Felszíni vízkivétel.

Elmondható, hogy az országban a 2020. évi adatokat tekintve az összes kitermelt víz mennyisége 658 millió m³ volt, amely az alábbi diagramon látható módon oszlott meg az egyes vízbázisok között.

mekh-belso

A felszín alatti vizek jellegét tekintve az emberi szennyezés hatása hosszú ideig érzékelhető, valamint a monitoring és rekreáció nehezebb, mint a felszíni vizek esetében. Kitermelésük a vízszint csökkenését idézi elő, amely káros hatással lehet a szárazföldi ökoszisztémára is.

A MEKH fel kívánja hívni a figyelmet a felszíni és a felszín alatti vízbázisok védelmére, valamint a vízkészletek megóvásának fontosságára. Hangsúlyozni szükséges ugyanis, hogy a vízkészletek ember által okozott szennyezéséért a háztartások 25 százalékban felelősek, további 50 százalékban az ipar, 25 százalékban pedig a mezőgazdaság.

Vízkészletünk minőségének megóvása csak közös célok kitűzése mentén hajtható végre, de ki kell emelni az egyéni cselekvés fontosságát.

(Forrás: MEKH.HU)